Spill - September 17, 2021
Spill - September 26, 2021
119 French (Acoustic Beach) - October 1, 2021
Spill - October 8, 2021
Cavalli - October 15, 2021
Spill (Art Festival) - October 16, 2021
Buster's Bistro - October 22, 2021
Spill - October 31, 2021
119 French (Acoustic Beach) - November 5, 2021
Grovember at Meade Gardens - November 6, 2021
Cavalli - November 12, 2021

Spill -November 19, 2021
Buster's Bistro - November 26, 2021
Spill - November 28, 2021
119 French (Acoustic Beach) - December 10, 2021
Buster's Bistro - December 17, 2021
Spill - December 26, 2021
Spill - January 14, 2022